اختصاصی

در طبقات اول تا پنجم واحدهای ۳۵۰ الی ۴۰۰ متری قرارگرفته که در هر طبقه ۶ واحد با چهار تیپ متقاوت معماری وجود دارد. همچنین دوواحد ۶۰۰ متری و دو واحد ۴۰۰

ادامه مطلب

روما رزیدنس نام برج لوکسی است که در شمال شهر تهران و در منطقه کامرانیه واقع شده است. مساحت این برج زیبا چیزی بالغ بر هفت هزار متر مربع برآورد میشود. ر

ادامه مطلب